• Kerk sint Huberts in Grosselfingen
  MAHRCALOR® kerkverwarming van 2010
 • Onze lieve vrouw Katedrahle in Trier
  MAHR Verwarmingssysteem in UNESCO wereld culturerfgoed
 • St. Johann te Denking
  MAHR Kerkverwarming van 1978- duurzaam door hoge kwaliteit en goed onderhoud
 • Petri kerk in Lübeck
  MAHR-Actherm® regeltechnik voor de 22.000 m³ grote kerk

HET JUISTE VERWARMINGSSYSTEEM
PAST BIJ UW KERKRUIMTE

Informatie over de verschillende »kerkverwarmingssystemen«

Onder de aanduiding »kerkverwarming« bevinden zich de meest verschillende systemen die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Voordat u erover denkt welk systeem moet worden ingezet, moet duidelijk worden waar de taak licht, want alleen met een helder uitgangspunt kan een passende »kerkverwarming« worden geselecteerd.

Iedere kerkverwarming is even individueel als een maatpak

Naar onze mening moet een kerkverwarmingsinstallatie voldoen aan de volgende basiseisen:

 1. De temperatuur van de betreffende kerkruimte moet gewaarborgd zijn en voor gebruik naar het gewenste temperatuurniveau gaan. Daarvoor is een bepaalde verwarmingscapaciteit vereist, welke voortvloeit uit de geometrie van het gebouw, de bouwfysica en uit de vereisten vanuit het beoogde gebruik.

 2. Het gebouw en de inrichting moeten worden beschermd. Daarom moet het verwarmingssysteem in staat zijn een basistemperatuur vast te houden en moet een langzame temperatuurverhoging worden uitgevoerd als bij het gebruik hogere temperaturen gewenst zijn.

 3. Een verwarmingssysteem moet economisch werken. Vanwege de relatief lage temperaturen en beperkt gebruik keren in kerken geeft dat andere overwegingen dan anders het geval is, bijvoorbeeld bij de verwarming in de woningbouw.

 4. De noodzakelijke ingreep in het bestaande gebouw moet daarbij zo klein mogelijk worden gehouden.


Niet alle verwarmingssystemen zijn geschikt om aan de verschillende eisen van een kerkverwarming te voldoen.

 

De volgende verwijzingen laten zien hoe de verschillende voor- en nadelen van de diverse concepten kunnen worden geïdentificeerd.