• Dom van Magdeburg
    Klimaatkamer voor archeologische uitgravingen
  • Kerk Heiligste Dreifaltigkeit, Gößweistein
    Bevochtigingsinstallatie en luchtverwarming (2000)
  • Kerk tijdens de winter
    Alleen door het gebruik kan cultureel erfgoed blijven bestaan

In de meeste kerken en veel historische gebouwen bevinden zich kunstvoorwerpen die onvervangbaar cultureel erfgoed vertegenwoordigen. Deze omvatten niet alleen schilderijen of beeldhouwwerken, maar ook vele altaren, orgels, en andere objecten. Als de luchtvochtigheid in de kerk stijgt, absorberen deze objecten vocht en omgekeerd is dat ook het geval. Niet alleen dergelijke objecten reageren echter op veranderingen in de luchtvochtigheid. Ook muurschilderingen, fresco's, schermen, enz. zijn hieraan onderhevig.

Een gedurende langere tijdsduur binnen de kerk heersende te lage vochtigheidsgraad kan bijvoorbeeld voor een orgel »in het gunstigste geval« tot een paar valse tonen leiden. in het ergste geval kunnen er echter ook scheuren ontstaan in de orgelpijpen, tot aan in het ergste geval volledig uitvallen van het instrument.


Een te hoge luchtvochtigheid daarentegen kan tot aanzienlijk zwelprocessen leiden, loslatende verf en organische vervuiling, bijvoorbeeld door schimmel op de apparatuur en op de muren.

Naast een aangepaste verwarming kan ook gerichte ventilatie het binnenklimaat positief beïnvloeden. Om dit te bereiken plannen en realiseren wij ventilatiesystemen voor kerken, die gecontroleerd door onze regeltechniek, het binnenklimaat luchtuitwisseling stabiliseert.

De oplossingen op dit gebied zijn divers.
Praat met ons.